Ostateczna Lista Rankingowa

Ogłaszamy ostateczną listę rankingową Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” w podziale na kobiety i mężczyzn.

– ostateczna lista rankingowa Uczestników – kobiety
– ostateczna lista rankingowa Uczestników – mężczyźni

Ponadto ogłaszamy listę rezerwową Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” w podziale na kobiety i mężczyzn.

–  lista rezerwowa Uczestników – kobiety
–  lista rezerwowa Uczestników – mężczyźni