Wstępna Lista Rankingowa

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej ogłaszamy wstępną listę rankingową Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” w podziale na kobiety i mężczyzn.

– wstępna lista rankingowa Uczestników – kobiety
– wstępna lista rankingowa Uczestników – mężczyźni

Ponadto ogłaszamy wstępną listę rezerwową Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” w podziale na kobiety i mężczyzn.
– wstępna lista rezerwowa Uczestników – kobiety 
– wstępna lista rezerwowa Uczestników – mężczyźni

Informujemy, iż zgodnie z § 8 Regulaminu Rekrutacji do projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” uczestnikiem projektu może zostać osoba, która uzyska co najmniej 60% ogólnej liczby punktów możliwych do zdobycia tj. 18 punktów.

Jednocześnie informujemy, iż formularze rekrutacyjne nr 101/FR/SPP/OKP4/2017 i nr  21/FR/SPP/OKP4/2017 zostały odrzucone na etapie oceny formalnej.