Indywidualne doradztwo specjalistyczne

Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w Opolu informuje ,iż w dniach 21.02.2018r., 23.02.2018r., 26.02.2018r. i 27.08.2018r. w godzinach od 8.00 do 15.30  odbędzie się indywidualne doradztwo specjalistyczne na etapie podstawowego wsparcia pomostowego w  ilości 0,5 h zegarowej dla każdego Uczestnika projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4 ”

Spotkania odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Damrota 4. III p. w Opolu, według ustalonego harmonogramu.