Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego.

Do pobrania:
Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego