Podstawowa lista rankingowa po odwołaniach oraz Lista rezerwowa Uczestników Projektu

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zamieszczamy  Podstawową listę rankingową po odwołaniach.

Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe, to osoby, które zajęły miejsca w pozycjach od nr 1 do nr 9 na Podstawowej liście rankingowej po odwołaniach.

Pozostałe osoby, które zajęły miejsca w pozycjach od nr 10 do nr 12 znalazły się na Liście rezerwowej Uczestników Projektu.

 

Do pobrania – Podstawowa lista rankingowa po odwołaniach (pdf)

Do pobrania – Lista rezerwowa Uczestników Projektu (pdf)