Podstawowa Lista Rankingowa

W związku z zakończeniem prac Komisji oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach Projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zamieszczamy Podstawową Listę Rankingową:

 

Podstawowa Lista Rankingowa

 

Uczestnicy Projektu, którzy mają zagwarantowane wsparcie finansowe to osoby, które zajęły miejsca na Podstawowej Liście Rankingowej w pozycjach od nr 1 do nr 51.

Pozostali Uczestnicy mają prawo w terminie 3 dni (roboczych) licząc od dnia otrzymania pisma z informacją o wynikach oceny, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Oceny Wniosków.