Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 2/SCOB/OKP4

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 2/SCOB/OKP4, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 23.03.2018r. na stronie internetowej projektu „Opolska Kuźnia […]

Czytaj dalej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/SCOB/OKP4

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/SCOB/OKP4, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 16.03.2018r. na stronie internetowej projektu „Opolska Kuźnia […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 2/SCOB/OKP4 – usługa cateringowa (serwis kawowy) dla uczestników szkoleń i wykładowców w ramach projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4″

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu ”SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VII – Konkurencyjny […]

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/SCOB/OKP4 – usługa przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla 60. Uczestników Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4″ (dwa moduły tematyczne)

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu ”SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VII – Konkurencyjny […]

Czytaj dalej

Indywidualne doradztwo specjalistyczne

Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości w Opolu informuje ,iż w dniach 21.02.2018r., 23.02.2018r., 26.02.2018r. i 27.08.2018r. w godzinach od 8.00 do 15.30  odbędzie się indywidualne doradztwo specjalistyczne na etapie podstawowego wsparcia pomostowego w  ilości 0,5 h zegarowej dla każdego Uczestnika projektu „Opolska […]

Czytaj dalej

Nabór wniosków na Przedłużone Wsparcie Pomostowe.

Wnioski o przyznanie Przedłużonego Wsparcia Pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu (III piętro), w terminie: od 01.02.2018 r. do 13.02.2018 r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godzinach: 8:00 – […]

Czytaj dalej

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, załączamy Listę wniosków rekomendowanych do otrzymania podstawowego wsparcia pomostowego. Do pobrania: Lista wniosków […]

Czytaj dalej

Nabór Wniosków o przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego

Wnioski o przyznanie  Podstawowego Wsparcia Pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w Biurze Projektu – w Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości” przy ul. Damrota 4 w Opolu (III piętro), w terminie:  od 09.11.2017 r. do 15.11.2017 r.  (w dni robocze od […]

Czytaj dalej

Podstawowa lista rankingowa po odwołaniach oraz Lista rezerwowa Uczestników Projektu

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zamieszczamy  Podstawową listę rankingową po odwołaniach. […]

Czytaj dalej

Podstawowa Lista Rankingowa

W związku z zakończeniem prac Komisji oceny Wniosków oraz zatwierdzeniem przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wyników prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie dotacji w ramach Projektu pn. „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zamieszczamy Podstawową Listę Rankingową:   Podstawowa […]

Czytaj dalej